Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015r. w sprawie C-276/14 , Samorządowy   Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie informuje, że począwszy od 01.01.2017r. wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę powinny być wystawiane wg poniższego schematu
i kierowane do wysyłki bezpośrednio do Płatnika faktury nie do Nadawcy:

Nabywca:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

Odbiorca faktury i płatnik:

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej

ul. Kolejowa 43

27-440 Ćmielów

 

Powyższe obowiązuje do celów centralizacji VAT.

OGŁOSZENIA

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie informuje, że decyzją z dnia 02.02.2022 r. nr WA.RZT.70.308.2021/9, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zatwierdził Taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę...
czytaj dalej...